Fastighetsförvaltning i Skellefteå

Fastighetsförvaltning

Att kontinuerligt genomföra tillsyn i fastigheten skapar en trivsel och trygg miljö för de boende.

Tillsyn och rondering

CAPE Park genomför tillsynerna för att upptäcka eventuella problem i tid och på så sätt minimera eventuella skador.

Skräpplockning

Vi tar hand om er skräpplockning för att säkerställa att din utemiljö förblir ren och prydlig. Denna tjänst omfattar effektiv insamling och bortskaffande av skräp och sopor för att skapa en fräsch och välkomnande miljö.

Soprum

Städning av soprum och upprätthållande av gott skick. Grovsopor bortforslas vid behov.

Felanmälan

Vi tar emot er hyresgästers inkommande felanmälningar och utför åtgärder utefter vår överenskommelse med er som kund.

Fastighetsjour

Skulle det akuta behovet av hjälp uppkomma, finns vi tillgängliga med kunnig personal dygnet runt. Vi avhjälper det akuta behovet vid utryckning och fortsätter sedan den långsiktiga åtgärden nästkommande vardag för att minimera kostnaden för dig som fastighetsägare.

Avhjälpande underhåll

Vi genomför enklarare reparationer i din fastighet.

In och utflyttningsbesiktningar

Vi genomför dokumenterade in och utflyttningsbesiktningar när dina hyresgäster flyttar in/ut. Vid inflytt uppdaterar vi våningsregister och namnskyltar.