Fastighetsskötsel

Vi på Cape Park erbjuder alla typer av fastighetsskötsel. Allt från det stora övergripande arbetet till mindre enstaka projekt.

Exempel på arbete vi utför och erbjuder:

Tekniska arbetsuppgifter

Utemiljö

Gräsmattor

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel

Träd, buskar, häckar och rabatter

Markbeläggningar

Fastighetsskötsel

Driftutrymmen invändigt

Tvättstuga

Elsystem

Städning

Källarkorridorer

Entréhallar, trappor och trapplan

Toalett i gemensamma lokaler

Tvättstugor torkrum och mangelrum

Fastighetsskötsel

Snö

Rulla till toppen