Om Cape Park

2019 blev vi en ny medlem i CAPE-familjen, vi är nya i familjen men våra medarbetare har mångårig erfarenhet! – Vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer samt utför fastighetsskötsel för både privata och offentliga fastighetsägare.

Övriga företag i CAPE-familjen

CAPE Mark – Där vi erbjuder alla typer av markarbeten, maskintransporter, last- och lossningstjänster, tak- och snöskottning. Vi erbjuder även försäljning av matjord och kutterspån. CAPE Mark är en erfaren och innovativ entreprenör med resurser som passar både den lilla och stora uppdragsgivaren.

CAPE Energi – Där vi erbjuder borrning för bergvärme, lösullsisolering, pålning samt borrning för vattenbrunn.

Rulla till toppen